Ikon av en krona.

Våra tjänster

Vi erbjuder uppdrag inom följande tjänster.

Brottmål

  • Offentlig försvarare
  • Privat försvarare Målsägandebiträde
  • Särskild företrädare för barn

Familjerätt

  • Vårdnad
  • Barns boende
  • Umgänge

Migrationsrätt

  • Offentligt biträde

Socialrätt

  • LVU (Lag om vård av unga)
  • LVM (Lag om vård av missbrukare)
  • LPT (Lag om psykiatrisk tvångsvård)

Behöver du juridisk hjälp eller rådgivning?

Vi hjälper dig med uppdrag inom brottsmål, familjerätt, socialrätt ch asylrätt. Kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

  Jour Kontakt