Ikon av en krona.

Om oss

Ett personligt bemötande i en ombonad miljö.

Ett bord med jurdisk bok och våg i guld.

Sedan 1970-talet

Ett personligt bemötande

Metin Kaya är biträdande jurist på byrån och tog sin juristexamen 2020. Metin Kaya åtar sig uppdrag som målsägandebiträde, särskild företrädare för barn och offentligt biträde i mål enligt LVU, LVM, LPT och LRV samt mål om uppehållstillstånd. Därtill åtar han sig uppdrag som ombud i tvister om vårdnad, boende och umgänge med barn.

Det är principiellt viktigt för oss att inte överskrida den timtaxa som är fastställd av Domstolsverket även när vi agerar som ombud i tvistemål, där klienten står för ombudskostnaderna. När Du väljer våra juridiska tjänster kan du således vara säker på att få ett engagerat och professionellt ombud till ett mycket förmånligt arvode.

Om oss

Våra uppdrag

Brottmål

Som offentlig och privat försvarare samt målsägandebiträde och särskilt företrädare för barn.

Familjerätt

Som ombud i mål om vårdnad, boende och umgänge.

Socialrätt

Som offentligt biträde i ärenden avseende LVU, LVM och LPT.

Asylrätt

Som offentligt biträde.

Om oss

Dessa språk kan vi

Svenska

Engelska

Kurdiska

  Jour Kontakt